बंद करे

एमएलसी चुनाव मतदाता सूची 2022

बरेली मुरादाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र मतदाता सूची 2022 दिनांक 23.11.2022 प्रारूप प्रकाशन
s. no. Booth No. Voter list (without photo)
01 254 Booth No 254
02 255 Booth no 255
03 256 Booth No 256
04 257 Booth No 257
05 258 Booth No 258
06 259 Booth No 259
07 260 Booth No 260
08 261 Booth No 261
09  262 Booth No 262
10  263 Booth No 263
11  264 Booth No 264
12  265 Booth No 265